Подземен паркинг

Паркоместата могат да бъдат резервирани или закупени след връзка с нашите представители.

Изложени са само свободните, към момента, паркоместа.

ПМ № ОЗП
ПМ 15 + ПМ 16 25.11 м2 + 25.27 м2
ПМ 17 + ПМ 18 21.99 м2 + 23.08 м2
ПМ 19 + ПМ 20 24.17 м2 + 24.80 м2
ПМ 22 + ПМ 23 21.05 м2 + 23.08 м2
ПМ 24 + ПМ 25 21.37 м2 + 21.37 м2
ПМ 26 + ПМ 27 21.37 м2 + 22.46 м2
ПМ 28 + ПМ 29 28.07 м2 + 28.23 м2
ПМ 30 + ПМ 31 30.26 м2 + 32.28 м2

Цена с ДДС (за чифт):

€45 000

ПМ № ОЗП
ПМ 21 26.82 м2
ПМ 33 21.99 м2
ПМ 34 22.15 м2
ПМ 35 23.86 м2
ПМ 38 24.49 м2

Цена с ДДС (за брой):

€30 000