Подземно ниво

Паркоместата и складовите помещения могат да бъдат резервирани или закупени след връзка с нашите представители.

Изложени са само свободните, към момента, паркоместа и складови помещения.

Складови помещения

Склад № Обща застроена площ Цена с ДДС
Склад C101 14.75 m2 €10 000.00
Склад C102 7.44 m2 €5 000.00
Склад C103 14.52 m2 €10 000.00
Склад C104 14.98 m2 €10 000.00
Склад C105 12.96 m2 €9 000.00
Склад C106 17.41 m2 €12 000.00
Склад C107 9.87 m2 €6 900.00
Склад C108 10.14 m2 €7 000.00
Склад C109 14.55 m2 €10 000.00
Склад C110 68.74 m2 €48 120.00

Паркоместа за мотоциклети

Паркомясто № Обща застроена площ Цена с ДДС
ПММ C101 7.58 m2 €4 000.00
ПММ C102 10.30 m2 €4 500.00
ПММ C103 11.01 m2 €4 500.00
ПММ C104 8.96 m2 €4 000.00
ПММ C105 7.58 m2 €4 000.00
ПММ C106 14.14 m2 €4 500.00
ПММ C107 8.44 m2 €4 000.00
ПММ C108 11.17 m2 €4 500.00
ПММ C109 8.03 m2 €4 000.00
ПММ C110 12.10 m2 €4 500.00
ПММ C111 8.42 m2 €4 000.00
ПММ C112 10.96 m2 €4 500.00
ПММ C113 10.01 m2 €4 500.00

Паркинги и гаражи

Паркомясто № Обща застроена площ Цена с ДДС
ПМ C101 54.22 m2 €25 000.00
ПМ C102 34.47 m2 €25 000.00
ПМ C103 34.47 m2 €25 000.00
ПМ C104 45.93 m2 €25 000.00
ПМ C105 32.34 m2 €25 000.00
ПМ C106 33.16 m2 €25 000.00
ПМ C107 30.37 m2 €25 000.00
ПМ C108 34.63 m2 €25 000.00
ПМ C109 52.86 m2 €25 000.00
ПМ C110 49.27 m2 €25 000.00
ПМ C111 41.03 m2 €25 000.00
ПМ C112 45.48 m2 €25 000.00
ПМ C113 49.50 m2 €25 000.00
ПМ C114 43.17 m2 €25 000.00
ПМ C115 42.01 m2 €25 000.00
ПМ C116 38.26 m2 €25 000.00
ПМ C117 39.74 m2 ПРОДАДЕН
ПМ C118 39.74 m2 ПРОДАДЕН
ПМ C119 31.68 m2 €25 000.00
ПМ C120 35.99 m2 €25 000.00
ПМ C121 45.73 m2 €25 000.00
ПМ C122 35.11 m2 €25 000.00
ПМ C123 29.50 m2 €25 000.00
Паркомясто № Обща застроена площ Цена с ДДС
ПМ C124 34.81 m2 €25 000.00
ПМ C125 41.89 m2 €25 000.00
ПМ C126 37.17 m2 €25 000.00
ПМ C127 40.94 m2 €25 000.00
ПМ C128 39.17 m2 €25 000.00
ПМ C129 51.45 m2 €25 000.00
ПМ C130 41.49 m2 €25 000.00
ПМ C131 42.76 m2 €25 000.00
ПМ C132 41.87 m2 €25 000.00
ПМ C133 42.64 m2 €25 000.00
ПМ C134 34.63 m2 €25 000.00
ПМ C135 36.65 m2 €25 000.00
ПМ C136 37.51 m2 €25 000.00
ПМ C137 36.92 m2 €25 000.00
ПМ C138 48.86 m2 €25 000.00
ПМ C139 52.22 m2 €25 000.00
ПМ C140 65.95 m2 €25 000.00
ПМ C141 50.06 m2 €25 000.00
ПМ C142 49.45 m2 €25 000.00
ПМ C143 32.34 m2 €25 000.00
ПМ C144 33.16 m2 €25 000.00
ПМ C145 28.37 m2 €25 000.00
ПМ C146 38.24 m2 €25 000.00