Подземно ниво

Паркоместата и складовите помещения могат да бъдат резервирани или закупени след връзка с нашите представители.

Изложени са само свободните, към момента, паркоместа и складови помещения.

Складови помещения

Склад № Обща застроена площ Цена с ДДС
Склад C201 14.84 m2 €10 000.00
Склад C202 7.44 m2 €5 200.00
Склад C203 14.52 m2 €10 000.00
Склад C204 14.98 m2 €10 000.00
Склад C205 12.96 m2 €9 000.00
Склад C206 17.61 m2 €12 000.00
Склад C207 68.74 m2 €48.120.00

Паркоместа за мотоциклети

Паркомясто № Обща застроена площ Цена с ДДС
ПММ C201 7.58 m2 €4 000.00
ПММ C202 10.30 m2 €4 000.00
ПММ C203 11.01 m2 €4 000.00
ПММ C204 9.37 m2 €4 000.00
ПММ C205 7.19 m2 €4 000.00
ПММ C206 14.14 m2 €4 000.00
ПММ C207 8.44 m2 €4 000.00
ПММ C208 10.58 m2 €4 000.00
ПММ C209 8.03 m2 €4 000.00
ПММ C210 12.26 m2 €4 000.00
ПММ C211 8.47 m2 €4 000.00
ПММ C213 10.01 m2 €4 000.00
ПММ C214 13.59 m2 €4 000.00

Паркинги и гаражи

Паркомясто № Обща застроена площ Цена с ДДС
ПМ C201 54.22 m2 €20 000.00
ПМ C202 34.47 m2 €16 000.00
ПМ C203 34.47 m2 €16 000.00
ПМ C204 45.93 m2 €16 000.00
ПМ C205 32.34 m2 €16 000.00
ПМ C206 33.16 m2 €16 000.00
ПМ C207 30.37 m2 €16 000.00
ПМ C208 34.63 m2 €16 000.00
ПМ C209 52.86 m2 €16 000.00
ПМ C210 49.27 m2 €16 000.00
ПМ C211 41.03 m2 €16 000.00
ПМ C212 45.48 m2 ПРОДАДЕН
ПМ C213 49.50 m2 €16 000.00
ПМ C214 43.17 m2 €16 000.00
ПМ C215 47.45 m2 €16 000.00
ПМ C216 44.19 m2 €16 000.00
ПМ C217 39.74 m2 €16 000.00
ПМ C218 39.74 m2 €16 000.00
ПМ C219 31.68 m2 €16 000.00
ПМ C220 35.99 m2 €16 000.00
ПМ C221 45.73 m2 €16 000.00
ПМ C222 35.11 m2 €16 000.00
ПМ C223 29.50 m2 €16 000.00
ПМ C224 34.81 m2 €16 000.00
Паркомясто № Обща застроена площ Цена с ДДС
ПМ C225 41.89 m2 €16 000.00
ПМ C226 37.17 m2 €16 000.00
ПМ C227 40.94 m2 €16 000.00
ПМ C228 39.17 m2 €16 000.00
ПМ C229 51.45 m2 €16 000.00
ПМ C230 41.49 m2 €16 000.00
ПМ C231 42.83 m2 €16 000.00
ПМ C232 41.87 m2 €16 000.00
ПМ C233 42.64 m2 €16 000.00
ПМ C234 34.63 m2 €16 000.00
ПМ C235 36.65 m2 €16 000.00
ПМ C236 39.83 m2 €16 000.00
ПМ C237 36.92 m2 €16 000.00
ПМ C238 48.86 m2 €16 000.00
ПМ C239 52.08 m2 €16 000.00
ПМ C240 65.91 m2 €16 000.00
ПМ C241 46.16 m2 €16 000.00
ПМ C242 41.87 m2 €16 000.00
ПМ C243 42.73 m2 €16 000.00
ПМ C244 43.10 m2 €16 000.00
ПМ C245 32.34 m2 €16 000.00
ПМ C246 33.16 m2 €16 000.00
ПМ C247 28.37 m2 €16 000.00
ПМ C248 38.24 m2 €16 000.00