Подземно ниво

Паркоместата и складовите помещения могат да бъдат резервирани или закупени след връзка с нашите представители.

Изложени са само свободните, към момента, паркоместа и складови помещения.

Складови помещения

Склад № Обща застроена площ Цена с ДДС
Склад C01 - Ж301 6.41 m2 €5 383.00
Склад C02 - Ж309 6.46 m2 €5 431.00
Склад C03 - Ж401 7.32 m2 €6 153.00
Склад C04 - Ж409 5.90 m2 €4 960.00
Склад C05 - Ж501 5.94 m2 €4 991.00
Склад C06 - Ж509 6.00 m2 €5 038.00
Склад C07 - Ж601 6.04 m2 €5 070.00
Склад C08 - Ж609 7.90 m2 €6 639.00
Склад C09 - Ж701 4.99 m2 €4 191.00
Склад C10 - Ж709 8.45 m2 €7 094.00
Склад C11 - Ж801 6.97 m2 €5 854.00
Склад C12 - Ж809 6.58 m2 €5 525.00
Склад C13 6.58 m2 €5 525.00
Склад C14 5.72 m2 €4 803.00
Склад C15 5.87 m2 €4 928.00
Склад C18 7.64 m2 €6 419.00
Склад C19 5.12 m2 €4 300.00
Склад C20 29.47 m2 €24 751.00

Паркинги и гаражи

Паркомясто № Обща застроена площ Цена с ДДС
ПМ C01 29.43 m2 €30 000.00
ПМ C02 29.43 m2 €30 000.00
ПМ C03 28.49 m2 €30 000.00
ПМ C04 26.40 m2 €30 000.00
ПМ C05 25.34 m2 €30 000.00
ПМ C06 23.17 m2 €30 000.00
ПМ C07 25.07 m2 €30 000.00
ПМ C08 26.33 m2 €30 000.00
ПМ C09 26.33 m2 €30 000.00
ПМ C10 26.33 m2 €30 000.00
ПМ C11 26.33 m2 €30 000.00
ПМ C12 27.58 m2 €30 000.00
ПМ C13 27.65 m2 €30 000.00
ПМ C14 26.40 m2 €30 000.00
ПМ C15 26.40 m2 €30 000.00
ПМ C16 26.40 m2 €30 000.00
ПМ C17 26.40 m2 €30 000.00
ПМ C18 32.98 m2 €30 000.00
ПМ C19 34.29 m2 €30 000.00
ПМ C20 27.84 m2 €30 000.00
ПМ C21 27.84 m2 €30 000.00
ПМ C22 27.84 m2 €30 000.00
ПМ C23 29.17 m2 €30 000.00
ПМ C26 37.39 m2 €30 000.00
ПМ C27 37.22 m2 €30 000.00
Паркомясто № Обща застроена площ Цена с ДДС
ПМ C28 39.33 m2 €30 000.00
ПМ C29 37.22 m2 €30 000.00
ПМ C30 37.65 m2 €30 000.00
ПМ C31 46.10 m2 €30 000.00
ПМ C32 37.72 m2 €30 000.00
ПМ C33 40.79 m2 €30 000.00
ПМ C34 37.86 m2 €30 000.00
ПМ C36 47.44 m2 €30 000.00
ПМ C37 28.03 m2 €30 000.00
ПМ C38 29.93 m2 €30 000.00
ПМ C39 29.20 m2 €30 000.00
ПМ C40 30.51 m2 €30 000.00
ПМ C41 33.31 m2 €30 000.00
ПМ C42 47.22 m2 €30 000.00
ПМ C43 24.76 m2 €30 000.00
ПМ C44 26.23 m2 €30 000.00
ПМ C45 23.36 m2 €30 000.00
ПМ C46 28.49 m2 €30 000.00
ПМ C47 36.60 m2 €30 000.00
ПМ C48 36.25 m2 €30 000.00
ПМ C49 40.47 m2 €30 000.00
ПМ C50 43.82 m2 €30 000.00
ПМ C51 33.63 m2 €30 000.00
ПМ C52 37.44 m2 €30 000.00
ПМ C53 49.22 m2 €30 000.00
ПМ C54 55.62 m2 €30 000.00